Ajutoare de incalzire a locuintei 2018-2019

Informații privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 01 noiembrie 2018 – 31 martie 2019

Persoanele cu venituri mici şi care nu deţin nici bunuri considerate „de lux” pot solicita subvenţii la factura de încălzire pentru sezonul rece 2017 – 2018 (01 noiembrie 2018 – 31 martie 2019). Cererile se depun începând din 06 noiembrie. Pentru a beneficia de subvenţie întregul sezon rece, formularele trebuie depuse pana pe data de 15 noiembrie.Persoanele care si-au depus dosarul si a fost aprobat, vor beneficia de subvenţie începând cu 01 noiembrie până la finele sezonului rece, adică 31martie 2019. Pentru familiile și persoanele singure care îți asigură încălzirea locuinței pe bază de gaze naturale sau lemne, venitul pe fiecare membru nu trebuie să fie mai mare de 615 lei. Totodată, beneficiarii de ajutor social, prevăzut de Legea 416/2001, au dreptul la 58 lei/lună.

LISTA CUPRINZAND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI ACORDAT IN BAZA O.U.G. 70/2011
BUNURI IMOBILE:
– cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu
Nota: Pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei si beneficiarii care detin cota parte indiviza din cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport *): autoturisme care depasesc 1600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze;
2. utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
3. utilaje de prelucrare agricola, presa de ulei, moara de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul:gater, drujba,sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
*se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii’

TERENURI:
1. terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), care depasesc 1000 m2 in zona urbana si 2000 m2 in zona rurala
2. terenuri in zona colinara si de ses Fam cu 1-3 pers. Fam cu peste 3 pers.
– arabil si faneata 2.00 ha 3.00 ha
– forestier 2.00 ha 3.00 ha
– vii, livezi, gradini de legume si flori 1.00 ha 1.50 ha
3. terenuri in zona montana
– forestier 2.00 ha 3.00 ha
– vii, livezi 1.50 ha 2.00 ha
– pasuni si fanete 4.00 ha 5.00 ha

CATEGORII DE ANIMALE/PASARI:

1.peste 3 bovine
2.peste 5 porcine
3.peste 20 ovine/caprine
4.peste 15 familii de albine

- Cerere de solicitare ajutor de incalzire a locuintei penru cei fara alte beneficii sociale

- Cerere de solicitare ajutor de incalzire a locuintei pentru cei cu ASF si VMG

Detalii la Tel 0232740067