Venitul mimim garantat (ajutor social) legea 416/2001

Ajutorul social

Acordarea ajutorului social, familiilor si persoanelor singure, cetateni romani sau straini, precum si persoanelor fara locuinta aflate in situatie de nevoie, care traiesc în adaposturi improvizate.

Beneficiari

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanta de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI
Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
Persoana singura = 0.283 x ISR = 142 lei 
Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei 
Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei
Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu
0.073 x ISR.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. 

Conditii de acordare

Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul
Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara locuinta.
Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectueaza anchete sociale la un interval de 3 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Obligatiile beneficiarilor de ajutor social

Titularul ajutorului social este obligat sa depuna, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au urmatoarele obligatii:
- sa dovedeasca, cu adeverinta eliberata de ATOFM, ca sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca.
- sa presteze lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.

- Cererea si declaratia pe propria raspundere acordare ajutor social conform legii 416/2001

 

Telefon : 0232740067