Comisii de specialitate

 

Componenta Comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Bals, judetul Iasi

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, juridica si disciplina.
Nr. Crt.
Numele si Prenumele
Functia
1
BALTEANU FLORIN Presedinte
2
ROMANIUC VALERICA SIMONA Secretar
3
ROMANIUC COSTEL Membru
4
VOICU VLAD CONSTANTIN Membru
5
CIBOTARU MARIA MAGDALENA Membru
- Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si comert, apararea ordinii si a linistii publice, a drepturilor cetatenilor.
Nr. Crt.
Numele si Prenumele
Functia
1
BAETU VASILE Presedinte
2
HAMCIUC VASILE CRISTINEL Secretar
3
CODAU RODICA Membru
4
ROMANIUC COSTEL Membru
5
PRALEA CONSTANTIN Membru
- Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, cultura, culte, turism, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
Nr. Crt.
Numele si Prenumele
Functia
1
BARHAN MIHAI Presedinte
2
MANUCA PETRU Secretar
3
ACATRINEI CRISTIAN DANUT Membru
4
GACIU COSTEL Membru
5
BALTEANU FLORIN Membru