Hotarari ale Consiliului Local Bals

H.C.L. anul 2018

- H.C.L. nr. 89 - privind rectificarea nr. 4 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 .
- H.C.L. nr. 88 - privind rectificarea Dispozitiei nr 228/2.09.2018 ncu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheluieli pe trimestrul IV-2018 .
- H.C.L. nr. 87 - privind aprobarea manifestarii - Festivalul - Concurs National "ARMONII ROMANESTI" Editia I, dedicata sarbatoririi centenarului marii uniri in data de 11 noiembrie 2018 si a cheltuielilor aferente organizarii si desfasurarii acestuia.
- H.C.L. nr. 86 - privind modificarea si completarea pozitiei nr. 11 si 35 din Inventarul domeniului public al Comunei Bals atestat prin de Guvern nr. 48/2007, anexa nr. 68, inregistrat la nr. 5327 din 18.10.2018.
- H.C.L. nr. 85 - privind aprobarea obiectivului de investitii "Construire gard imprejmuire la obiectivul - sediu de politie si cabinet veterinar" din comuna Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 84 - privind apobarea contractare servicii de avocatura in vederea prezentarii intereselor comunei Bals, judetul iasi in fata instantelor judecatoresti .
- H.C.L. nr. 83 - privind alocarea unei suprafete de teren in vederea ingroparii animalelor moarte sau ucise in cazul aparitiei unui focar de boala .
- H.C.L. nr. 82 - privind aprobarea procesuluil verabl de sedinta a Consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 81 - privind aprobarea odinii de zi a sedintei Consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 80 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investitiei "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALS, JUDETUL IASI".
- H.C.L. nr. 79 - privind aprobarea procesuluil verabl de sedinta a Consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 78 - privind aprobarea odinii de zi a sedintei Consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 77 - privind rectificarea nr. 2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
- H.C.L. nr. 76 - privind suplimentarea cu 80.000 lei, din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Bals, judetul iasi pe anul 2018 pentru achitarea serviciilor de salubrizare, colectare si depozitare, care rezulta din activitatile institutiilor publice, domeniului public si privat al comunei Bals.
- H.C.L. nr. 75 - privind nominalizarea reprezentatilor Consiliului locai in Consiliul de Administratie a Scoli Gimnaziale Bals, judetul Iasi, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si comisia pentru combaterea violentei in Scoala Gimnaziala Bals.
- H.C.L. nr. 74 - privind Graficul de sedinte a Consiliului local Bals pe semestrul IV -2018
- H.C.L. nr. 73 - privind rectificarea nr. 2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
- H.C.L. nr. 72 - privind suplimentarea cu 80.000 lei, din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Bals, judetul iasi pe anul 2018 pentru achitarea serviciilor de salubrizare, colectare si depozitare, care rezulta din activitatile institutiilor publice, domeniului public si privat al comunei Bals.
- H.C.L. nr. 71 - privind nominalizarea reprezentatilor Consiliului locai in Consiliul de Administratie a Scoli Gimnaziale Bals, judetul Iasi, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si comisia pentru combaterea violentei in Scoala Gimnaziala Bals.
- H.C.L. nr. 70 - privind Graficul de sedinte al Consiliului Local bals pe semestrul IV.
- H.C.L. nr. 69 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 68 -privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 67 - privind aprobarea Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la 30 iunie 2018.
- H.C.L. nr. 66 - privind aprobarea Proiectul de hotarare privind aprobarea cu incepere de la 01.08.2018 a organigramei si a statutului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Compartimentul de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Comunei Bals, jud. Iasi
- Anexa 1 la H.C.L. nr. 66 - privind aprobarea Proiectul de hotarare privind aprobarea cu incepere de la 01.08.2018 a organigramei si a statutului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Compartimentul de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Comunei Bals, jud. Iasi
- Anexa 2 la H.C.L. nr. 66 - privind aprobarea Proiectul de hotarare privind aprobarea cu incepere de la 01.08.2018 a organigramei si a statutului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Compartimentul de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Comunei Bals, jud. Iasi
- Anexa 3 la H.C.L. nr. 66 - privind aprobarea Proiectul de hotarare privind aprobarea cu incepere de la 01.08.2018 a organigramei si a statutului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Compartimentul de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Comunei Bals, jud. Iasi
- H.C.L. nr. 65 - privind aprobarea Proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii unor sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta, in naul 2018 si au domiciliul stabil in Com. Bals, Jud. Iasi.
- H.C.L. nr. 64 - privind aprobarea Proiectul de hotarare privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei de la bugetul local pe anul 2018, doamnei Cirja Elena cu domiciliul in sat. Bals, Com. Bals, Jude. Iasi care implineste varsta de 100 ani, la data de 21.09.2018.
- H.C.L. nr. 63 - privind aprobarea Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 48/2009, pruivind actul nr. 28.
- H.C.L. nr. 62 -privind aprobarea Proiectul de hotarare privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de de aderare a Comunei Poienari Jud. neamt la ARSACIS si aprobarea actului nr. 23 si mnr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul RASSACIS.
- H.C.L. nr. 61 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 60 -privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 59 - privind demolarea cladirii "Remiza PSI", situata in satul bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 58 - privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
- Anexa la H.C.L. nr. 58 - privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
- H.C.L. nr. 57 - privind completarea anexei din Hotararea nr 31/2018, privind Aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018, comuna Bals, judetul Iasi.
- Anexa la H.C.L. nr. 57 - privind completarea anexei din Hotararea nr 31/2018, privind Aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018, comuna Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 56 - privind Graficul de sedinte al consiliului local Bals pe trimestrul III.
- Anexa la H.C.L. nr. 56 -privind Graficul de sedinte al consiliului local Bals pe trimestrul III.
- H.C.L. nr. 55 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 54 -privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 53 - privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a primarului si a viceprimarului comunei Bals, Judetul iasi.
- Anexa la H.C.L. nr. 52 - privind aprobarea Planului de paza al comunei Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 52 - privind aprobarea Planului de paza al comunei Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 51 - privind completarea Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 48/2009, prin Actul Aditional nr. 26.
- H.C.L. nr. 50 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile -iunie, iulie si august 2018.
- H.C.L. nr. 49 - privind modificarea componentei Cmisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bals, judetul Iasi
- H.C.L. nr. 48 - privind validarea mandatului de consilier local a domnului Gaciu Costel.
- H.C.L. nr. 47 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 46 -privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals
- H.C.L. nr. 45 - privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 140/19.12.2017 cu privire la aprobarea Contractului colectiv de munca si a Acordului colectiv.
- H.C.L. nr. 44 - privind amenajarea de trotuar pietonal si rigole betonate in comuna Bals, Judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 43 - privind aprobarea intabularii drumurilor comunale si satesti din comuna Bals, Judetul Iasi.
- Anexa la H.C.L. nr. 42 - privind reactualizarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Bals, Judetul Iasi".
- H.C.L. nr. 42 - privind reactualizarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Bals, Judetul Iasi".
- H.C.L. nr. 41 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 40 -privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals
- H.C.L. nr. 39 - referitor la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009, prin Actul aditional nr.24
- H.C.L. nr. 38 - referitor la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009, prin Actul aditional nr.23
- H.C.L. nr. 37 - privind aprobarea inchirierii pasunilor din proproetatea privata a comunei Bals
- H.C.L. nr. 36 - referitor la aoprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa. si canalizare, precum si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 prin actul aditional nr. 25
- H.C.L. nr. 35 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 34 - privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals
- H.C.L. nr. 33 - privind deloegarea gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare al comunei Bals, judetul Iasi catre un operator licentiat.
- Anexa la H.C.L. nr. 31 - privind deloegarea gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare al comunei Bals, judetul Iasi catre un operator licentiat.
- H.C.L. nr. 32 - privind alocarea sunei de 70.000 lei din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Bals, judetul Iasi, pe anul 2018in vederea achitarii contravalorii serviciilor de salubrizare, colectare si depozitare, care rezulta din activitatea institutiilor publice, respectiv domeneniul public si privat al comunei Bals.
- H.C.L. nr. 31 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018, comuna Bals, judetul Iasi.
- Anexa la H.C.L. nr. 31 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018, comuna Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 30 - privind incetarea contractului de inchiriere nr. 1045/16.03.2015, incheiat intre autoritatea locala si doamna Popa Mariana.
- H.C.L. nr. 29 - privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 decembrie 2017.
- Anexa la H.C.L. nr. 29 - privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 decembrie 2017.
- H.C.L. nr. 28 - privind graficul de sedinte al Consiliului local Bals, judetul iasi pe trimestrul II - 2018.
- H.C.L. nr. 27 - privind incetarea calitatii de consilier local a domnului Jipa Petrache si declararea vacanta a locului de consilier local.
- H.C.L. nr. 26 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 25 - privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 24 - privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Bals, judetul iasi nr.21 din 20.03.20085, rectificata prin Hotararea Consiliului Local Bals nr. 48 din 27.04.2017 privind inscrierea suprafetelor de teren pasune in domeniul privat..
- H.C.L. nr. 23 - privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 22 - privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a Comunei Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 21 - privind desemnarea reprezentantului comunei Bals precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul comunei Bals in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa si Canal Iasi - ARSACIS.
- H.C.L. nr. 20 - privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitatile de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul iasi si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul iasi.
- H.C.L. nr. 19 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 18 - privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 17 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
- Anexa la H.C.L. nr. 17 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
- H.C.L. nr. 16 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: martie, aprilie si mai 2018.
- H.C.L. nr. 15 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 14 - privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals .
- H.C.L. nr. 13 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea nr. 99/28.09.2017, cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 la nivelul comunei Bals, judetul Iasi.
- Anexa la H.C.L. nr. 13 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea nr. 99/28.09.2017, cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 la nivelul comunei Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 12 - privind aprobarea Programului de activitati pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001..
- H.C.L. nr. 11 - privind evaluarea performantelor individuale ale secretarului comunei Bals, judetul Iasi.
- H.C.L. nr. 10 - privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bals, judetul Iasi cu 01.01.2018.
- Anexa la H.C.L. nr. 10 - privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bals, judetul Iasi cu 01.01.2018.
- H.C.L. nr. 9 - privind planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Bals, judetul iasi, pentru anul 2018.
- H.C.L. nr. 8 - privind aprobarea numarului asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora in anul 2018.
- H.C.L. nr. 7 - privind aprobarea Oranigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bals, judetul Iasi la data de 01.01.2018.
- Anexa la H.C.L. nr. 7 - privind aprobarea Oranigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bals, judetul Iasi la data de 01.01.2018.
- H.C.L. nr. 6 - privind rectificarea Dispozitiei nr. 374 din 21 decembrie 2017 emisa de primarul comunei bals, judetul Iasi cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
- H.C.L. nr. 5 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 4 - privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 3 - privind acoperirea definitiva a a excedentului bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare.
- H.C.L. nr. 2 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei consiliului local Bals.
- H.C.L. nr. 1 - privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local Bals .

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BALS pe anul 2017

Procese verbale sedinte H.C.L. Bals

Detalii si informatii la Tel: 0232740067