Regulament

 

 

- LEGEA 544/2001

- REGULAMENTUL DE ORDINE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL

- REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL PRIMARIEIE COMUNEI BALS

- REGULAMENTUL DE ACORDARE AL FACILITATILOR FISCALE LA PLATA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

- STATUTUL COMUNEI BALS, JUDETUL IASI

- BULETIN INFORMATIV

- Raport de evaluarea implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2016.

- Raport de evaluarea implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2017.

 

- Sedinta de consiliu local are loc in ultima zi de joi a fiecarei luni incapand cu ora 15:00.

- Sedinta de consiliu local este o sednta publica si poate participa la lucrarile sedintei persoanele interesate din comuna Bals si nu numai, cu conditia ca pe tot parcursul sedintei sa pastreze linistea, urmand ca la finalul sedintei sa se inscrie la cuvant si apoi sa puna intrebari consiliului local.

- Sedinta se inregistreaza in format audio si este pastrata la arhiva primariei comunei Bals.

 

Legislatie

 

 

Modele Declaratii

 

.......,,........................

Declaratie de Avere ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Declaratie de Interese