Organizare

 

Structura Organizatorica a Primariei Comunei Bals, Judetul Iasi

Nr. Crt.
Numele si prenumele
Functia / Gradul
DEMNITARI
1
ACTRINEI VASILE
Viceprimar cu atributii de Primar
2
MANUCA PETRU
Consilier local cu atributii de viceprimar
3
POST VACANT
Consilierul Primarului
SECRETARIAT
4
COJOCARU MARIETA
Secretar
COMPARTIMENTUL URBANISM
5
GOMEI CENZAR
Consilier principal
COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE
6
POST VACANT
Inspector asistent
COMPARTIMENTUL JURIDIC
7
ZAHARIA IOAN DRAGOS
Consilier juridic asistent
COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL
8
FLOREA MIHAI
Referent principal
9
POST VACANT
Consilier principal
COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR-CADASTRU
10
URSU FLORIN
Consilier superior
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
11
IACOB TATIANA
Inspector superior
12
POST VACANT
Consilier debutant
13
ALDEA VLAD
Consilier asistent
13
MANOLACHE TOMITA
Casier
COMPARTIMENTUL REGISTRATURA, ARHIVA SI RESURSE UMANE
14
CARARE CATALIN-CONSTANTIN
Consilier asistent
COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA
15
ROMANIUC MIHAELA GABRIELA
Consilier superior
16
ALDEA ELENA
Consilier superior
COMPARTIMENTUL INTERVENTIE SITUATII DE URGENTA
17
BEJAN CONSTANTIN
Referent
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
18
MURARIU MARIANA
Guard
19
GRIGORIU GHEORGHE
Paznic
20
ENACHE LUCIAN
Sofer
21
HOGAS CRISTINEL
Bibliotecar
22
DOBAN IOAN
Muncitor necalificat

ORGANIGRAMA

Organigrama,
Regulament de organizare si functionare

c)  Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei  Balș  si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public
            Conducerea Primariei comunei Balș:

· dl. Acatrinei Vasile  - Primar

· dl.  Mănucă Petru - Viceprimar

· d-na  Cojocaru Marieta  – Secretarul comunei

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
·        Hogaș Cistinel
Tel/fax: 0232/733577
e-mail: contact@primariacomuneibals,ro 

 

REGULAMENTE

- Dispozitia nr. 95 privind stabilirea calitatii de evaluator, respectiv de contrasemnatar, al rapoartelor de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Bals, Judetul Iasi pentru anul 2018 si Regulamentul de aplicare.

- Dispozitia ntr. 96 privind aprobarea Regulamentului pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in aparatul de specialitatae al primarului comunei Bals, judetul Iasi si desemnarea evaluatorului si contrasemnatorului raportului de evaluare pentru perosnalul contractual.