Proiecte de Hotarare H.C.L. Balș

 

Data Sedinta
Descriere Proiect Hotarare
Vizualizare
Sedinta luna noiembrie 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea odinii de zi a sedintei consiliului local.
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare aprobarea procesului verbal al sedineti Consiliului Local Bals.
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte pentru lunile decembrie 2018, ianuarie si februarie 2019.
  Proiect de hotarare privind acordarea mandatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Ion Creanga, Jud. Neamt, la ARSACIS si aprobarea actelor aditionale nr. 25 si 26.
  Proiect de hotarare privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniuc public al comunei Bals.
  Proiect de hotarare privind rectificarea nr. 5 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
  Proiect de hotarare privind completarea anexei din Hotararea nr 31/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018, comuna Bals.
  Proiect de hotarare privind alocarea unor fonduri benesti pentru achizitionarea de produse/servicii privind organizarea sarbatorilor de iarna si a Pomului de Craciun copiilor scolari si a prescolari din comuna Bals.
  Proiect de hotarare privind proiect de hotarare privind achizitionarea unei centrale termice si accesorii aferente pentru dotarea Dispensarului uman Boureni si achizitionarea unei centrale termine si accesoriile aferente pentru dotarea staiului Primariei Comunei Bals.
  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Construire gard imprejmuire la obiectivul - sediu post de politie si cabinet veterinar"din comuna Bals.
  Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul contractual si functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bals.
Sedinta luna octombrie 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea odinii de zi a sedintei consiliului local.
  Proiect de hotarare privind alocarea unei suprafete de teren in vederea ingroparii animalelor moarte sau ucise in cazul aparitiei unui focar de boala
Proiect de hotarare privind apobarea contractare servicii de avocatura in vederea prezentarii intereselor comunei Bals, judetul iasi in fata instantelor judecatoresti
  Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii "Construire gard imprejmuire la obiectivul - sediu de politie si cabinet veterinar" din comuna Bals, judetul Iasi.
  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea pozitiei nr. 11 si 35 din Inventarul domeniului public al Comunei Bals atestat prin de Guvern nr. 48/2007, anexa nr. 68, inregistrat la nr. 5327 din 18.10.2018.
  Proiect de Hotarare privind aprobarea manifestarii - Festivalul - Concurs National "ARMONII ROMANESTI" Editia I, dedicata sarbatoririi centenarului marii uniri in data de 11 noiembrie 2018 si a cheltuielilor aferente organizarii si desfasurarii acestuia.
  Proiect de hotarare privind rectificarea Dispozitiei nr 228/2.09.2018 ncu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheluieli pe trimestrul IV-2018
  Proiect de hotarare privind rectificarea nr. 4 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
Sedinta luna septembrie 2018 Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind rectificarea nr. 2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
Anunt cu privire la Proiectul de hotarare aprobarea procesului verbal al sedineti Consiliului Local Bals
  Anunt cu privire la Proiect de hotarare privind graficul de sedinte al comunei bals pe trimestrul IV-2018.
  Anunt cu privire la Proiect de hotarare privind suplimentarea cu 80.000 lei, din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Bals, judetul iasi pe anul 2018 pentru achitarea serviciilor de salubrizare, colectare si depozitare, care rezulta din activitatile institutiilor publice, domeniului public si privat al comunei Bals.
 

Anunt cu privire la Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentatilor Consiliului locai in Consiliul de Administratie a Scoli Gimnaziale Bals, judetul Iasi, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si comisia pentru combaterea violentei in Scoala Gimnaziala Bals.

Sedinta luna august 2018 Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Bals
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare aprobarea procesului verbal al sedineti Consiliului Local Bals
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte pentru lunile septembrie, octombrie si decembrie 2018
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare pentru modificarea art 1 din Horararea Consiliului Local Bals nr. 53 din 31.05.2018
Sedinta luna Iulie 2018 Anunt cu privire la Proiectul de hotarare pentru aprobare ordinii de zi al sedinei.
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de de aderare a Comunei Poienari Jud. neamt la ARSACIS si aprobarea actului nr. 23 si mnr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul RASSACIS.
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 48/2009, pruivind actul nr. 28.
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei de la bugetul local pe anul 2018, doamnei Cirja Elena cu domiciliul in sat. Bals, Com. Bals, Jude. Iasi care implineste varsta de 100 ani, la data de 21.09.2018.
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii unor sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta, in naul 2018 si au domiciliul stabil in Com. Bals, Jud. Iasi
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea cu incepere de la 01.08.2018 a organigramei si a statutului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Compartimentul de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Comunei Bals, jud. Iasi.
  Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la 30 iunie 2018.
Sedinta luna Iunie 2018 Proiect de hotarare aprobare ordinii de zi al sedinei.
  Proiect de hotarare privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
  Proiect de hotarare privind completarea anexei din Hotararea nr 31/2018, privind aprobarea Stategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018
  Proiect de hotarare aprobare proces verbal
  Proiect de hotarare privind graficul de sedinte al comunei bals pe trimestrul III-2018.
Sedinta luna Mai 2018 Proiect de Hotarare completarea Contractului de delegare ARSACIS
  Proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta
  Proiect de hotarare aprobare proces verbal
  Proiect de hotarare aprobarea Planului de paza al comunei Bals
  Proiect de hotarare modificare componenta Comisii
  Proiect de hotarare validare mandat consilier local

Sedinta luna Aprilie 2018

Proiect de Hotarare privind aprobarea intabularii drumurilor comunale si satesti din comuna Bals, judetul Iasi.
 
Anunt si Proiect de Hotarare privind amenajarea de trotuare pietonale si rigole betonate in satul Boureni
 
Anunt si Proiect de Hotarare privind reactualizarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Bals, judetul Iasi" si Anexele.

Vizualizare document

Vizualizare document

 
Anunt si Proiect de Hotarare privind amenajarea de trotuare pietonale si rigole betonate in satul Boureni
 
Anunt intrunire Consiliul local Bals, al comunei Bals, judetul Iasi, in data de 29.03.2018
 
Proiectul de Hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local al comunei Bals, judetul Iasi.

Luna Martie

Sedinta Ordinara

Anunt cu privire la Proiectul de Hotarare privind incetarea calitatii de consilier local a domnului Jipa Petrace si declararea vacant a locului de consilier local
 
Proiect de Hotarare privind Graficul de sedinte a Consiliului local Bals pentru trimestrul II - 2018
 
Anunt cu privire la Proiectul de Hotarare privind incetarea contractului de inchiriere nr. 1045/16.03.2015 incheiat intre autoritatea locala si doamna Popa Mariana
 
Anunt cu privire la Proiectul de Hotarare privind alocarea sumei de 70.000 lei din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Bals, judetul Iasi, pe anul 2018 in vederea achitarii contravalorii serviciilor de salubritate colectare si depozitare.
 
Anunt cu privire la Proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la 31.12.2017
 
Anunt cu privire la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018, comuna Bals, judetul Iasi
 
Anunt cu privire la Proiectul de Hotarare privind delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare al comunei Bals, judetul Iasi catre un operatot licentiat.
Luna Martie
Proiect de Hotarare A.D.I.S.
 
Referat la proiect de Hotarare A.D.I.S.
 
Anunt Hotarare A.D.I.S.
 
Expunere de motive la Hotarare A.D.I.S.
 
Anexa nr 1 la Proiectul de Hotarare A.D.I.S.
 
Anexa nr 2 la Proiectul de Hotarare A.D.I.S.
 
Anexa nr 3 la Proiectul de Hotarare A.D.I.S.

- Sedinta de consiliu local are loc in ultima zi de joi a fiecarei luni incapand cu ora 15:00.

- Sedinta de consiliu local este o sedinta publica si poate participa la lucrarile sedintei orice persoana interesata din comuna Bals si nu numai, cu conditia ca pe tot parcursul sedintei sa pastreze linistea, urmand ca la finalul sa se inscrie la cuvant si apoi sa puna intrebari membrilor consiliului local.

- Sedinta se inregistreaza in format audio si este pastrata la arhiva primariei comunei Bals.

Procese Verbale sedinte C.L. Bals