Registrul Agricol

 

In vederea inregistrarii gospodariilor in Registrul agricol al Primariei comunei Bals, toti proprietarii de gospodarii si terenuri de pe raza comunei sunt rugati sa depuna la compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primariei comunei Bals o Declarartie prin care cetatenii isi declara proprietatile si pe baza declaratiei depuse veti figura cu bunurile in registru agricol si la compartimenul Taxe si impozite.

In vederea racordari la reteaua de apa rece a comunei Bals cei interesati se vor adresa la primaria Bals compartimentul Registrul Agricol cu actele de proprietate si actul de identitate al pesoane care solicita aces lucru.

- Taxa de intocmire a dosarului este de 75 lei care se achita la caseria primariei si 78 lei reprezentant aviz APAVITAL, pentru care veti primi chitanta de la reprezentantul S.C. APAVITAL S.R.L.

Cererile de intocmirea a dosarului de apa

- Cerere Persoane Fizice Descarca

- Cerere persoane juridice Descarca

- Declaratie pe propria raspundere Descarca

Racordarea la retea de apa se va face in termen de 15 zile de la data depunerii actelor timp in care vor fi eliberate avizele.

In vederea eliberarii Titlurilor de Proprietate cei interesati se vor adresa primariei Bals la Registrul Agricol cu actele doveditoare (procese verbale, adeverinte etc.) , iar reprezentantii primariei se vor ocupa de intocmirea documentatiei necesare eliberarii sau rectificarii Titlurilor de Proprietate.

Acte necesare rectificarii Titlurilor de Proprietate

- Cerere care C.L.F.F. Bals

- Titlul de Proprietate in original

- Schita terenului realizata in sistem de coordonate stereo 70

- Certificat de sarcini

- Declaratie notariala ( ca nu se modifica amplasamentul de la punerea in posesie initiala)

In vederea solicitarii de catre cetateni de efectuarea unor masuratori de catre reprezentantii primariei Bals, va rugam sa va adresati compartimentului Registrul Agricol prin depunerea unei cerere in care se solicita efectuarea unor masuratori si achitarea unei taxe in valoare de 25 lei suma care se va achita la caseria primariei Bals,

Masuratorile se vor efectua la o data stabilita impreuna cu inginerii de la camera agricola.

Va anuntam ca Primaria Comunei Bals va poate oferi servicii de Fond Funciar si masuratori cadastrale cu personal calificat din cadrul institutiei cu Dl. Ursu Florin.

In vederea eliberarii de adeverinte de la Registrul Argicola va rugam sa completati o CERE in vederea eliberarii adeverintei pe care o gasiti pe holul institutiei sau o puteti descarca de mai jos.

- Cere eliberarea adeverinta rol registru agricol Descarca

- Cerere eliberarea deverinta spatiu de locuit Descarca

- Cerere eliberarea adeveninta venit Descarca