Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Bals

 

*** RECOMANDĂRI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE

Organigrama S.V.S.U. Bals
Anunturi
Structura S.V.S.U. Bals

I. Prezentare

(1)Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este constituit în Comuna Bals prin HCL nr. 74 din 30.11.2005, şi funcţionează în subordinea consiliului local făcând parte din structura organizatorică a acestuia.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile legale şi prestează servicii într-un sector de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

 (2) Sectorul de competenţă cuprinde obligatoriu teritoriul Comunei Bals

II. Atribuţii generale ale S.V.S.U :

a) Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

b) Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;

c) Asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;

d) Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, de poluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare si transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;

e) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă participă la intervenţii nu numai pe raza administrativ-teritoarială ci şi în sectorul de competenţă stabilit de către I.S.U.J. Iasi. În localităţile din sectorul de competenţă costul intervenţiilor este suportat de către consiliul local şi se calculează conform devizului de lucrări efectuate , în funcţie de numărul de kilometri parcurşi , numărul orelor de funcţionare şi numărul persoanelor participante din cadrul serviciului voluntar.

Dipozitia nr. 159/22.05.159
Dipozitia nr. 159/22.05.160
Dipozitia nr. 159/22.05.161

Pentru mai mult detalii va rugam sa ne contactati la telefon

0232740067 de Luni pana Vineri intre Orele 08:00 - 1600