Taxe si Impozite

 

NOUL CODUL DE PROCEDURA FISCALA AL ROMANIEI

Impozitele locale datorate la primării se pot achita doar după plata amenzilor neachitate

Din 2016, nu mai puteți alege să plătiți taxele locale înaintea amenzilor. Orice ban virat primăriilor ajunge automat la amenzi.
ART. 165 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
„În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală.”

Regulamentul de de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale prevazute de Legea nr.227/2015 privind codul fiscal. =>> Vizualizare

Tabloul Cuprinzand valorile impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile pentru anul 2018 stabilite in sume fixe. =>> Vizualizare

Dispozitia nr. 198, privind aprobarea programul de inspectie fiscala in cazul contrubuabililor persoane fizice si juridice din comuna Bals, judetul Iasi pe anul 2017 =>> Vizualizare

Va aducem la cunostita Conform H.C.L.78 - privind aprobarea regulamentului de stabilire si aplicare a taxei de salubrizare si aprobarea taxei speciale de salubrizare in Comuna Bals, judetul Iasi pe anul 2017, se majoreaza incepand cu aplicabilitate de la data de 01 Septembrie 2017.

Tabel stabilire taxa salubritate

Taxa agenti econimici si institurii publice 
                 Taxa persoane fizice
250 lei/an pentru 
fiecare punct de
lucru
Componenta familie
Lei /an
1 (una) persoana
30 lei
2 (doua) persoane
80 lei
3 (trei) persoane
100 lei
4 sau mai multe persoane
120 lei

Pentru stabilirea cuantumului pentru fiecare familie este necesara completarea si depunerea unei declaratii fiscale la sediul primariei Comunei Bals..

** Termenul de depunere a declaratiilor fiscale pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare este de 30 zile de la data aprobarii Regulamentul de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare.

** In cazul nedepunerii declaratiei fiscale de catre proprietarii de imobile sau persoanele juridice, cuantumul va fi stabilit din oficiu in baza datelor furnizate de Registrul Agricol.

** Declaratia fiscala se poate depune la sediul primariei Comunei Bals, sau online dupa completarea si semnarea acesteia pe adresa de email contact@primariacomuneibals.ro (fara a mai fi necesara deplasarea la sediul primariei, ulterior veti fi instiintat cu privire la cuantumul stabilit) insotite de Cartea de Identitate a proprietarului pentru persoane fizice, respectiv CUI-ul pentru persoane juridice.

FORMULARELE POT FI DESCARCATE DE MAI JOS

* ANEXA NR 1 DECLARATIE FISCALA PERSOANE FIZICE

* ANEXA NR 2 DECLARATIE FISCALA PERSOANE JURIDICE

* CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PERSOANE FIZICE

* CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PERSOANE JURIDICE

* DECLARATIE FISCALA PERSOANE FIZICE PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN ITL-003

* DECLARATIE FISCALA PERSOANE FIZICE PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE CLADIRI ITL-001

* DECLARATIE FISCALA PERSOANE FIZICE PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE AUTOTURISME ITL-005

**** PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SI/SAU ACCENTUAL CARE ADETIN UN CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP VALABIL, POT SOLICITA SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU UNA CASA DE LOCUIT, TERENUL AFERENT CONTRUCTIEI SI A UNUI AUTOTURISM PROPRIETAE PERSONALA CONFORM LEGII NR 227/2015, CODUL DE PROCEDURA FISCALA.