Transcriere certificate de nastere

 

Informaţii generale despre căsătoria civilă#1

Transcriere - naștere înregistrată în străinătate

ATENȚIE
       

Termenul de soluționare a dosarelor este între 30 și 60 zile.

Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde va aflați.

 • Certificatul  de naştere original simplu/apostilat/supralegalizat (vezi Informaţii generale)  eliberat de autorităţile din străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele copilului, data naşterii, locul naşterii, sexul copilului, datele părinţilor – original şi două copii xerox

 • Traducerea certificatului de naştere – în original şi copie xerox;

 • Certificatul de căsătorie al părinţilor –când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor ;

 • Certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilor şi copii xeroxcând certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor;

 • Actul de identitate al solicitantului - titular al certificatului (carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport cu domiciliul în străinătate)şi copie xerox ;

 • Taxa de 9 lei – se achită la Casieria Stării Civile;

 • Taxa D.J.E.P. de 30 lei – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX 

 • În cazul minorilor cu vîrsta între 14-18 ani aceştia pot solicita transcrierea în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi sau după caz de tutore sau prin împuternicit cu procură specială notarială/consulară. Dacă părinţii au domicilii diferite, primăria competentă poate fi oricare dintre cele 2 primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.  Dacă părinţii au domiciliul în străinătate, cererea se depune la Direcţia de stare civilă Sector 1 Bucureşti. În cazul în care dosarul se depune de către împuternicit, acesta va prezenta și declarația minorului dată la notariat/consulat cuprinzând acordul acestuia pentru: redobândirea cetățeniei româner, transcrierea certificatului de naștere și domiciliul acestuia.
 • Dacă părinţii minorului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă cu privire la domiciliul copilului;
 • Pentru minorii ai căror părinţi au şi cetăţenie moldoveană şi cetăţenie română este necesar acordul acestora privind  următoarele aspecte : dobândirea cetăţeniei române de către copil, transcrierea certificatului de naştere în România şi stabilirea domiciliului copilului;
 • În cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte :
 • Procură specială autentificată făcută la notar public, în ţară sau făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României).
 • Copie act identitate mandatar.

Detalii la Tel 0232740067