Urbanism

 

RACORDARI GAZE NATURALE

In vederea realizarii racordurilor la reteaua de gaze naturale, solicitantul trebuie sa depuna la sediul societatii S.C. GAZ NORD-EST S.A. urmatoarele documente:

- CERTIFICAT DE URBANISM - inclusiv toate avizele solicitate prin certificat, eliberate de autoritatea locala publica locala pe raza localitatii de domiciliu (Primarie) , la care se solicita racordarea.

- COPIE XEROX dupa actele proprietate/detinere/inchiriere

- EXTRAS de carte funciara

- SCHITA locuintei (dupa caz)

- ACORDUL proprietarului conducerii (dupa caz)

- PLAN de situatie (sc. 1/500 - 2 exemplare)

- COPIE dupa carte de identitate a solicitantului

- Obtinerea autorizatiei de construire pentru racordul de gaze naturale