Acasă » Urări » Campania A.P.I.A. 2021

Campania A.P.I.A. 2021

Incepand cu data de 3 MARTIE 2020! Fermierii Comunei Bals care solicită subvenții din fonduri europene și de la bugetul de stat au o listă de obligații pe care trebuie să le respecte. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vă spune care sunt aceste obligații, ca să nu dați greș și să rămâneți fără banii din subvenții.

LISTA PROGRAMARI DEPUNERE DECLARATIE APIA 2020

LISTA OBLIGAȚIILOR PENTRU FERMIERII CARE CER SUBVENȚII

● Să fii înregistrat în Registrul Unic de Identificare, administrat de APIA;
● Să depui o singură cerere de plată la central local/ judeţean APIA unde eşti arondat;
● Să dovedeşti că eşti fermier activ pentru plăţile directe /măsurile de mediu şi climă;
● Să declari corect toate suprafeţele şi culturile şi/sau efectivele de animale;
● Să identifici şi să delimitezi corect fiecare parcelă agricolă utilizată;
● Să te prezinţi pentru clarificări la APIA cu documentele solicitate, dacă ţi se solicită acest lucru;
● Să respecţi normele de ecocondiţionalitate (GAEC şi SMR) pe toată suprafaţa agricolă a fermei. Nerespectarea uneia dintre aceste norme atrage după sine reducerea plăţilor, în funcţie de gravitatea, amploarea şi caracterul repetat al nerespectării acestora, cu excepţia ANT sector vegetal şi zootehnic;
● Dacă soliciţi sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, trebuie să îndeplineşti condiţiile specifice.
● Să permiţi efectuarea controalelor, de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens. În caz contrar, poţi fi exclus de la plată!

DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII APIA

● Copie CI/BI/ paşaport;
● Pentru persoanele juridice – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/ desemnarea unui administrator, după caz, în original;
● Dovadă cont bancar activ;
● Documente specifice, diferenţiate pe tipul de sprijin solicitat;
● Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor declarate.
● Beneficiarii M11 trebuie să depună odată cu cererea unică de plată sau până la termenul limită de depunere a cererii, copia contractului încheiat între organismul de control și beneficiar, copia fișei de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică și Registrul parcelar conform Anexei nr. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificările și completările ulterioare. Acestea trebuie să fie vizate de către Direcția Agricolă Județeană și să fie valabile pentru anul în curs. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.”

Dacă nu respecţi toate condiţiile şi obligaţiile care îţi revin, se aplică sancţiuni sau chiar excluderea de la plată!

● Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prezentate mai sus trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.
● Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar elementele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.
● Nerespectarea de către femieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată a cererii de sprijin, pe unul sau mai mulţi ani, după caz.

Îţi recomandăm ca, înainte de a veni la Centrele APIA, să te prezinţi la Primărie pentru a verifica în Registrul Agricol situația terenului pe care îl utilizezi, în vederea eliberării adeverinţei de către primării conform înscrisurilor din Registrul Agricol, aferente anului de cerere, iar dacă ai în exploatație și animale să verifici situația acestora în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociației sau propriilor evidențe, dacă este utilizator SNIIA.

ATENȚIE, CRESCĂTORI DE ANIMALE! Dacă soliciţi sprijin cuplat, verificarea animalelor în Registrul Național al Exploatațiilor, RNE, trebuie făcută atât la data de referinţă, cât şi la data depunerii Cererii Unice de Plată.

Mai multe informatii le puteti obtine la Tel: 0232740067

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *